มัทฉะ มัชชะ ชาเขียวมัทฉะ ชาเขียวมัชชะ ชาโฮจิฉะ ชาเกนไมฉะ ชาข้าวคั่ว ชาเซ็นฉะ ชาเขียวจากญี่ปุ่น คาวามิ สูตรชงเครื่องดื่ม สูตรทำเบเกอรี่

 matcha macchia green tea hojicha genmaicha sencha konacha KAWAMI beverage recipes bakery dessert pastries

PRODUCTS RECIPES EVENT STORES CONTACT US

มัทฉะลาเต้, โฮจิฉะลาเต้, เกนไมฉะลาเต้

คาวามิมัทฉะ 100%   หรือคาวามิโฮจิฉะ100% 

หรือคาวามิเกนไมฉะ100%

น้ำเปล่า

วานิลลาหรือน้ำเชื่อม

นมสด

น้ำแข็ง

ใส่น้ำแข็งเต็มแก้ว ผสมนมสดและน้ำเชื่อม เทลงในแก้ว

ผสมคาวามิและน้ำเปล่าแล้วเทตามลงไป

5

60

15

90

16

กรัม

มล.

มล.

มล.

ออนซ์