มัทฉะ มัชชะ ชาเขียวมัทฉะ ชาเขียวมัชชะ ชาโฮจิฉะ ชาเกนไมฉะ ชาข้าวคั่ว ชาเซ็นฉะ ชาเขียวจากญี่ปุ่น คาวามิ สูตรชงเครื่องดื่ม สูตรทำเบเกอรี่

 matcha macchia green tea hojicha genmaicha sencha konacha KAWAMI beverage recipes bakery dessert pastries

มัทฉะ มัชชะ ชาเขียวมัทฉะ ชาเขียวมัชชะ ชาโฮจิฉะ ชาเกนไมฉะ ชาข้าวคั่ว ชาเซ็นฉะ ชาเขียวจากญี่ปุ่น คาวามิ สูตรชงเครื่องดื่ม สูตรทำเบเกอรี่

 matcha macchia green tea hojicha genmaicha sencha konacha KAWAMI beverage recipes bakery dessert pastries

PRODUCTS RECIPES EVENT STORES CONTACT US

คาวามิเซ็นฉะเย็น, เกนไมฉะเย็น

คาวามิเซ็นฉะโคนาฉะ หรือ เกนไมฉะ  100% ชนิดใบ        10  กรัม

น้ำเย็น หรือ น้ำร้อน                                                   1,000  มล.

แช่คาวามิในน้ำเย็นเป็นเวลา 4-5 นาที หรือในน้ำร้อน  3-4 นาที

แล้วกรองใบชาออก

*หมายเหตุ

1) การแช่ใบชาทิ้งไว้ในน้ำจะทำให้น้ำชาขมขึ้นเรื่อยๆ

2) ใบชาสามารถชงได้ 2 ครั้ง